Reiselotteri 2023

Reiselotteri 2023

Publisert av Tove Gulsvik den 20.08.23.

Lions Club Hønefoss klar med nytt reiselotteri

Etter 45 sesonger med stabburslotteri og ett år med reiselotteri, starter LC Hønefoss nytt reiselotteri på Søndre Torg lørdag 10. juni. Trekning 2. oktober.

LC Hønefoss erstattet i fjor det tradisjonelle stabburslotteriet med reiselotteri. Takket være et imøtekommende publikum ble alle lodd solgt. LC Hønefoss vil benytte anledningen til å takke de som har kjøpt lodd i alle tidligere lotterier. Førstegevinsten i fjor ble vunnet av Gunn Margit Andreassen.

Noe av bakgrunnen for at klubben har erstattet stabbur med reiser, er at stabbur er blitt dyre å produsere og at mange potensielle loddkjøpere ikke har plass til et slikt bygg. Reiser derimot, er noe de fleste er interesserte i, og spesielt etter mer enn 3 år med pandemi og restriksjoner. Gevinstene er reisegavekort levert av Bennett Ferie. Det er 4 gavekort med samlet verdi på kr 30.000 og med en gyldighet på to år. De kan benyttes til egenkomponerte reiser levert av reisebyrået.

Klubben håper og tror at lysten til å kjøpe lodd blant publikum er den samme som i tidligere år og at alle 6000 lodd blir solgt innen trekningen 2. oktober.

Loddsalget har i alle disse årene gitt LC Hønefoss mulighet til å bidra med betydelige beløp i støtte til gode tiltak i Ringeriksregionen. Dette være seg enkeltpersoner, foreninger, institusjoner og andre gode tiltak i lokalsamfunnet.

Frelsesarmeen er en institusjon som hvert år får et bidrag fra klubben.
LC Hønefoss gir hvert år en pris til en enkeltperson eller organisasjon som har utmerket seg positivt på en måte i tråd med Lions-bevegelsens målsetting. Klubben mottar gjerne forslag til kandidater for senere utdelinger.

En del av midlene har, i henhold til Lions-bevegelsens formål og målsetting, også gått til nasjonale og internasjonale formål. En norm for fordeling av innsamlede midler tilsier ca 50% til lokale tiltak, 25% til nasjonale formål og 25% til internasjonale prosjekter.

Det understrekes at ingen av de innsamlede midler går til administrasjon og sosiale
aktiviteter for medlemmene. Utgifter til dette dekkes gjennom medlemskontingent og direkte betaling fra medlemmene.

Loddene koster kr. 20,-, men ved kjøp for kr 100,- får man ett lodd ekstra «6 for hundre». Klubbens medlemmer vil være til stede på Søndre Torg hver lørdag fra kl 11:00 til 15:00 for å selge lodd. Noen medlemmer vil også selge lodd på enkelte ukedager på torget. Betaling med VIPPS er mulig.

Trekning er 2. oktober 2023. Vinnerne vil bli kontakt samme dag og trekningen vil bli kunngjort i Ringerikes Blad.

For å støtte LC Hønefoss ut over kjøp av lodd, er det mulig gjennom Norsk tippings grasrotandel. Klubben har grasrotandelnummer 984 276 753. 5% av tippeinnsatsen vil i så tilfelle gå til veldedige formål.

Kåre Bækkevold
LC Hønefoss